Home / Wapens en munitie

Wapens en munitie

Binnen de schietaccommodatie zijn de onderstaande door de KNSA gereglementeerde disciplines te trainen alsmede in wedstrijdverband te beoefenen.

Baanlengte       Discipline                         Schotregistratie

10/12 meter        (LG, LP, KKP, KKG)            Mechanisch en elektronisch

25 meter              (KKP, KKG, GKP, GKR)      Mechanisch

50 meter              (KKG, GKG)                       Elektronisch

100 meter            (KKG, GKG)                       Elektronisch
Toegestane wapens

 • Lucht Pistool en Geweer                                    ( LP – LG )
 • Klein Kaliber Pistool en Geweer                       ( KKP – KKG )
 • Groot Kaliber Geweer                                         ( GKG )
 • Militair en Service pistool                                  ( MP – SP )
 • Zwart Kruit / historische wapen

Niet toegestane wapens zijn:

 • Kalibers groter dan .45
 • Zwart kruit / historische wapens kalibers groter dan .58
 • automatische wapens

Niet toegestane munitie-soorten zijn:

 • Munitie met een stalen binnenkern
 • Pantser doorborende munitie
 • Pantserbrandpatronen
 • Markeerpatronen
 • Brandpatronen
 • Lichtspoormunitie
 • Explosieve munitie
 • Munitie met combinaties van bovenstaande functionaliteiten

In geval van twijfel of een wapen dan wel munitiesoort al dan niet gebruikt mag worden, dient men zich vooraf te wenden tot de beheerder. Hij zal in overleg met de veiligheidsfunctionaris beslissen of de schutter met een dergelijke wapen en/of munitie de baan mag betreden. Deze beslissing van de beheerder/VVF-er is bindend.

Top